Vurdering af virksomheder

Vi foretager vurdering af virksomheder på baggrund af regnskabsinformation, sammenholdt med tilgængelige oplysninger i den pågældende branche. Metoder afhænger af den enkelte sag.

Vi laver også vurderinger af virksomheder, som kører med underskud, samt af små virksomheder. En rapport giver en indikation for prisniveau og indeholder relevant materiale til brug for videre analyse eller salg.

Kontakt os hvis De har behov for en værdiansættelse af en virksomhed.

Vurdering af aktiver

I Aktiv Vurdering udfører vi registrering og vurdering af alle typer af aktiver i forbindelse med konkurs, rekonstruktion, betalingsstandsning, køb og salg af virksomheder, voldgift, samt ved akkordindskud.

Alle vurderingsrapporter udfærdiges i henhold til retningslinjerne i konkurslovgivningen og gældende retspraksis.

I Aktiv Vurdering bliver den konkrete opgave altid løst af erfarne vurderingsmænd og beskikkede fagkyndige tillidsmænd. Udover vores faste vurderingsmænd bruger vi en lang række eksperter afhængig af opgaven. De kan derfor altid være sikre på, at modtage en korrekt og tidssvarende vurdering.

I Aktiv Vurdering er vi altid klar til hurtigt og effektivt at gå i gang med en opgave - Oftest indenfor 24 timer.


About Aktiv Vurdering

Aktiv Vurdering is a leading Danish valuation firm that provides expertise in the valuation of tangible and intangible assets.

We make it our goal to deliver accurate and reliable valuations of assets for solvency or fairness opinions, for financial or tax reporting, or in relation with acquisitions and merger.

Private vurderinger

Vi foretager ikke vurderinger af privat indbo eller enkelte private aktiver. Hvis De har enkelte aktiver De ønsker at få vurderet, så kan De henvende dem til Lauritz.com eller Københavns Auktioner.

Lauritz.com
Københavns Auktioner